Ingrid de Groen
Business Development Specialist. Creating new ways of thinking & acting, with results

DNA profiel: 
out of the box denker en energieke realisator,
verbindende factor tussen mensen en ideeën,
programmamanager & changemanager vanuit uitgesproken visie die haar stempel achter laat,
als tweede natuur business development en people development,

en bovenal:

inspirator van mensen en organisaties, gericht op het benutten van de aanwezige krachten en het vertalen van concepten naar resultaten.

USP: 
ontwikkelen van, bijdragen aan én realiseren van innovatieve concepten binnen de zakelijke dienstverlening.

Specialties: Business development, developing & realization of innovative concepts, projectmanagement, change management.

Vraag mij de weg en ik help je de nieuwe koers te bepalen. Geef mij een probleem en ik vind een oplossing. Stel mij een vraag en ik vind een antwoord. Met tomeloze energie en creativiteit verbind ik mensen, benut ik ieders kracht en zet ik organisaties in beweging.
Samen brengen we kansen in kaart en slaan we nieuwe wegen in die leiden naar het gewenste resultaat.

06-22982766