Ik ben mediator en trainer en afkomstig uit de advocatuur. Voordien heb ik gewerkt in de detailhandel, het onderwijs en de landelijke politiek.

Ik ben geïnteresseerd geraakt in conflicten: hoe ze ontstaan, wat ze teweeg brengen en hoe ze opgelost worden.

  • Als conflictcoach sta ik iemand op de achtergrond bij, om hem / haar te ondersteunen in een conflictueuze situatie.
  • Als mediator zit ik met alle betrokkenen om de tafel. Daar ben ik gespreksleider, want in mediation wordt getracht in gezamenlijk overleg werkbare en voor eenieder aanvaardbare oplossingen te vinden.
  • Voor mensen die eenzelfde positie of beroep hebben, of problemen ondervinden in hun samenwerkingsverband, begeleid ik hun intervisie. Daar is het doel problemen en dilemma’s helder te krijgen en zo een uitkomst te bereiken.
  • Trainingen en workshops geef ik aan groepen op het terrein van Communicatie, Attitude en Conflictmanagement.

De oplossing van een conflict kan bestaan uit afspraken over toekomstige samenwerking, maar ook uit afspraken over de manier waarop partijen de samenwerking verbreken. In beide gevallen wordt zicht geboden op de toekomst. Men is opgelucht en kan weer verder.

Mijn motto is: goed ruzie maken is goed, een ruzie goed maken is nog beter!