ALV NOOVA

Datum - Tijd
18/02/2019 - 19:00 - 22:30

Locatie
Bravo Coffee & Lunch

Categorie


Op 18 februari 2019 vindt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van NOOVA plaats. Tijdens het formele gedeelte wordt teruggeblikt op het gevoerde beleid en vooruitgekeken naar het te voeren beleid in 2019. De stukken worden minimaal 1 week voorafgaand aan de vergadering per mail aan alle leden verzonden.

We zijn deze avond te gast bij Bravo Coffee & Lunch in Nootdorp *), waar ons lid Saskia Degener de scepter zwaait.

Wegens het grote succes van vorig jaar, bieden we jullie ook nu na afloop van de vergadering de gelegenheid om te shoppen én te netwerken, uiteraard met een hapje en een drankje.

Agenda en programma

19.00 – 19.30            Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers van Bravo
19.30 – 20.30            ALV (zie de agenda hieronder)

20.30 – 20.45            Stip, introductie nieuwe leden en ‘opwarmertje’ volgende bijeenkomst
20.45 – 22.00            Shoppen en netwerken

Er is gelegenheid om kennis te maken met het aanbod van

 Agenda ALV

 1. Opening, mededelingen, ingekomen stukken
 2. Goedkeuring notulen Algemene Leden Vergadering 2018
 3. Foto-aanbod bestaande leden (n.a.v. ALV 2018)
 4. Jaarverslag secretaris 2018
 5. Financiële Eindverantwoording 2018
 6. Verslag Kascommissie
 7. Décharge financieel beleid kascommissie en penningmeester door ALV
 8. Beleidsplannen 2019:
  • Beleidsplan
  • Begroting 2019
  • Contributievoorstel
  • Benoeming Kascommissie 2019
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Parkeren

De parkeergarage van de Parade is na 20.30 uur gesloten! Je kunt rondom winkelcentrum de Parade gratis parkeren, ook het parkeerterrein van voetbalvereniging RK Deo is beschikbaar en op slechts een paar minuten loopafstand.

*) Het bestuur heeft besloten om op het enthousiaste aanbod van de eigenaar van deze locatie in te gaan, ondanks het feit dat statutair vastgelegd is dat de ALV in de gemeente Lansingerland moet plaatsvinden. Mocht je hier bezwaar tegen willen maken, dan kan dit bij het bestuur via info@noova.nl.

 

Aanmelden

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.


Aanmeldingen

 • Bernadette Kortmann (Aanmelden)
 • Sandra Linkerhof (Aanmelden)
 • Wilma Lindenberg (Aanmelden)
 • Annie van Dierendonck (Aanmelden)
 • Francis (Aanmelden)
 • Hanneke Bor (Aanmelden)
 • Renate Jalving (Aanmelden)
 • Tilly van der Knaap (Aanmelden)
 • Bianca Lansbergen (Aanmelden)
 • Janny Teensma (Aanmelden)
 • Lisette verhoog (Aanmelden)
 • Larinda Bok (Aanmelden)
 • Yvonne Wolf (Aanmelden)
 • Annette Brueren (Aanmelden)
 • Marianne Ammerlaan (Aanmelden)
 • Wian Tosseram (Aanmelden)
 • Mirjam van Baarle (Aanmelden)
 • Inge Lame (Aanmelden)
 • ingrid de groen (Aanmelden)
 • Henny Blokpoel (Aanmelden)
 • Annemieke Hofman (Aanmelden)
 • Suzan Snels (Aanmelden)
 • Mariella van Swieten (Aanmelden)
 • Saskia Degener (Aanmelden)
 • Silvia van der Knaap (Aanmelden)
 • Trix Ruigrok (Aanmelden)
 • Izabella Ridder (Aanmelden)
 • Jeannette Fornerod (Aanmelden)
 • Ina Smit (Aanmelden)
 • Linda Neeleman (Aanmelden)
 • Yvonne Gruis (Aanmelden)
 • Alice de Koning (Aanmelden)
 • Angela van Zaalen (Aanmelden)
 • Mariska van Wensem (Aanmelden)
 • Gerdy van den Bulk (Aanmelden)
 • Monique Spek (Aanmelden)
 • Simone (Aanmelden)