In samenwerking met ReviewPartner, voert de gemeente Pijnacker-Nootdorp een klantonderzoek uit onder startende ondernemers en zzp-ers. ReviewPartner heeft hierin de leiding. Het kwalitatieve onderzoek werd uitgevoerd tijdens een 3-tal (lunch)bijeenkomsten in aanwezigheid van de wethouder Economie, Bob van der Deijl.

Diverse NOOVA leden gaven acte de présence. In kleine groepen ondernemers is van gedachten gewisseld over de grootste uitdagingen en vraagstukken. Onderzocht werd waar ondernemers elkaar kunnen versterken, maar ook werd gevraagd naar de rol van de gemeente en de kansen die we hierin zien. Eén van de thema’s die leeft is de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Mooi dat we hier het broodfonds weer onder de aandacht konden brengen!

In zijn algemeenheid in is in ieder geval bij één van de drie bijeenkomsten ruim aandacht geweest voor NOOVA, onze leden en onze activiteiten. We houden jullie op de hoogte van de uitkomsten van het onderzoek.